De foundation


Om Wendi te ondersteunen in haar streven om haar sport op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen beoefenen is de Match4Wheelchair Tennis Foundation Wendi Schutte opgericht. De foundation wil dit doel bereiken door het werven van sponsoren op zowel financieel als praktisch vlak. Daarnaast wil de foundation de mindervaliden sport en  rolstoel tennis in het bijzonder op een positieve manier onder de aandacht brengen.

Mogelijkheden voor sponsoring uitgebreid:
Nu zijn ook privé-donaties mogelijk op bankrekening van Match4Wheelchair Tennis Foundation Wendi Schutte
 
Bankrekening van de Stichting:
IBAN: DE23100110012629128916 ten name van Wendi Schutte

Wendi wordt ondersteund door de volgende sponsors: